Standardutveckling · SIS/TK 240

El- och elektronikutrustning för vägfordon

Dagens bilar liknar alltmer rullande datorer. Men de innehåller även en stor andel traditionell elteknik. Och allt måste fungera under svåra miljöbetingelser. Standarder spelar en stor roll inom området el- och elektronik i bilar. Såväl för de elektriska systemen som för data- och elektroniksystem och deras diagnostikbehov.

Standardisering inom området el, elektronik och datakommunikation i fordon syftar till att uppnå gemensamma globala överenskommelser för att:

 • underlätta utbytbarhet av komponenter och system
 • skapa gemensamma plattformar för kommunikation och kompatibilitet mellan komponenter och system, vilket också i många fall är en förutsättning för spridning och fortsatt utveckling
 • få till stånd ett enhetligt system för diagnostisering av komponenter och system
 • få enhetliga provningsmetoder som bildar bas för att definiera produktprestanda för ingående el- och elektronikkomponenter
 • definiera säkerhetskrav och metoder att uppfylla dessa.


Standardiseringen inom området är därmed till stor nytta både för fordonstillverkarna, för underleverantörer till fordonsindustrin, samt i slutänden för konsumenten.

Standarderna möjliggör:

 • Enhetliga provningsmetoder och krav
 • Enhetliga gränssnitt (mekaniska, elektriska, dataprotokoll) för att säkra kompatibilitet
 • Säkrad kvalitetsnivå
 • Förenklad inköpsprocess
 • Billigare produkter
 • En plattform för fortsatt teknikutveckling


Standardiseringen ger globala överenskommelser i form av ISO-standarder för:

 • Datakommunikation i fordon (främst baserat på CAN och olika tillämpningar av CAN)
 • Diagnostik av system och komponenter i fordonet (tjänster, koder, protokoll, kommunikation etc)
 • Implementering av informatik-, telematik- och multimediautrustning i fordonet
 • Metoder för utvärdering och klassificering av elstörningar och immunitet hos komplett fordon och enskilda komponenter
 • Utförande och provningsmetoder för elledningar av alla typer som används i fordon
 • Utförande och provningsmetoder för el- och elektronikanslutningar i fordon
 • Elanslutningar och datakommunikation mellan dragbil och släp/semitrailer
 • Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter i fordon
 • Systematisk säkring av funktionssäkerheten i el- och elektroniksystem.


De flesta arbeten ovan är organiserade i arbetsgrupper inom ISO, som har en motsvarande svensk arbetsgrupp som direkt referens, i de fall som området är prioriterat ur svensk synvinkel.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 271 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 240/AG 01, Datakommunikation och diagnostik för vägfordon
SIS/TK 240/AG 02, Reparationsinformation (RMI/OBD)
SIS/TK 240/AG 03, Elstörningar i fordon
SIS/TK 240/AG 04, Elledningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 06, El- och elektronikanslutningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 08, Funktionssäkerhet i elektroniksystem
SIS/TK 240/AG 11, Automotive cybersecurity
SIS/TK 240/AG 13, Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter
Visa fler Visa färre
Deltagare 48 företag och organisationer
AB Volvo, Göteborg
AB Volvo Penta, Göteborg
AFRY Industry and Digital Solutions, Solna
Annotell AB, Göteborg
Aptiv Contract Services Sweden AB, Göteborg
Aptiv Contract Services Sweden AB, Troy
Arriver Software AB, Göteborg
Astus AB, Mölndal
Autocom Diagnostic Partner AB, Trollhättan
Awedco AB, Linköping
BAE Systems Hägglunds AB, Örnsköldsvik
Borealis AB, Stenungsund
Carabiner AB, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Comentor AB, Göteborg
Devies Cybersecurity+, Göteborg
Diadrom Systems AB, Göteborg
Einride AB, Stockholm
Evidente AB, Göteborg
Haldex Aktiebolag, Landskrona
Inmotion Technologies AB, Stockholm
Jae Europe Limited, Torslanda
Knightec AB, Uppsala
Kvaser AB, Mölndal
Lear Corporation Sweden AB, Göteborg
Lesikar AB, Borås
Magna Electronics Sweden AB, Göteborg
Magna Electronics Sweden AB, Vårgårda
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nexans Sweden AB, Grimsås
Qamcom Research And Technology AB, Göteborg
QRTECH AB, Mölndal
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Sentient AB, Göteborg
Stoneridge Electronics AB, Solna
T Engineering AB, Trollhättan
Te Connectivity Svenska AB, Upplands Väsby
Volvo Autonomous Solutions AB, Göteborg
Volvo Bussar AB, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Group India Pvt. Ltd., Bangalore
Volvo Group Trucks Technology, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Powertrain Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Zenseact AB, Göteborg
ÅF Digital Solutions AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 41 internationella kommittéer
ISO/TC 22, Road vehicles
ISO/TC 22/SC 31, Data communication
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
CEN/TC 301, Road vehicles
SIS/TK 240/AG 01, Datakommunikation och diagnostik för vägfordon:

ISO/TC 127/SC 3/JWG 16, Joint ISO/TC 127/SC 3 - ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 23/SC 19 - ISO/TC 22/SC 31 - ISO/TC 23/SC 15 WG: Secure high speed mobile data communication

ISO/TC 22/SC 31, Data communication

ISO/TC 22/SC 31/JWG 1, Joint ISO/TC 22/SC 31 - IEC/TC 69 WG: Vehicle to grid communication interface (V2G CI)

ISO/TC 22/SC 31/WG 2, Vehicle diagnostic protocols

ISO/TC 22/SC 31/WG 3, In-vehicle networks

ISO/TC 22/SC 31/WG 4, Network applications

ISO/TC 22/SC 31/WG 5, Test equipment/Data eXchange Formats

ISO/TC 22/SC 31/WG 6, Extended vehicle/Remote diagnostics

ISO/TC 22/SC 31/WG 9, Sensor data interface for automated driving functions

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 11, Cybersecurity

ISO/TC 22/SC 32/WG 12, Software update

SIS/TK 240/AG 02, Reparationsinformation (RMI/OBD):

CEN/TC 301, Road vehicles

CEN/TC 301/WG 6, M/421 Vehicle OBD, repair and maintenance information

ISO/TC 22/SC 31, Data communication

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

SIS/TK 240/AG 03, Elstörningar i fordon:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 3, Electromagnetic compatibility

SIS/TK 240/AG 04, Elledningar för vägfordon:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 4, Automotive electrical cables

SIS/TK 240/AG 06, El- och elektronikanslutningar för vägfordon:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 5, Fuses and circuit breakers

ISO/TC 22/SC 32/WG 6, On-board electrical connections

ISO/TC 22/SC 32/WG 9, Electrical connections between towing and towed vehicles

SIS/TK 240/AG 08, Funktionssäkerhet i elektroniksystem:

ISO/TC 22/AG 2, Automated driving coordination group (ADCG)

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 12, Software update

ISO/TC 22/SC 32/WG 13, Safety for driving automation systems

ISO/TC 22/SC 32/WG 14, Safety and Artificial Intelligence

ISO/TC 22/SC 32/WG 8, Functional safety

SIS/TK 240/AG 11, Automotive cybersecurity:

ISO/TC 22/AG 2, Automated driving coordination group (ADCG)

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 11, Cybersecurity

ISO/TC 22/SC 32/WG 12, Software update

ISO/TC 22/SC 32/WG 13, Safety for driving automation systems

SIS/TK 240/AG 13, Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 2, Environmental conditions

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Elektronik (31) Fordonsteknik (43) Fordonssystem (43.040) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommitté-/arbetsgruppsdeltagare

Verksamhetsplan 2024

I verksamhetsplanen kan du läsa mer om omfattningen av kommitténs arbete, årets mål och aktiviteter

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se