Standard Svensk standard · SS-ISO 4141-3:2019

Vägfordon - Mångledare för el- och elektronikanslutning mellan bil och släp - Del 3: Konstruktion, mått och märkning av oskärmade mantlade ledningar (ISO 4141-3:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4141-3:2019

Vägfordon - Mångledare för el- och elektronikanslutning mellan bil och släp - Del 3: Konstruktion, mått och märkning av oskärmade mantlade ledningar (ISO 4141-3:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the construction, dimensions and marking of unscreened sheathed low-voltage multi-core cables for the connection of towing and towed vehicles, suitable for temperature range of class A and class B defined in ISO 6722-1:2011, Table 1.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4141-3:2019

Vägfordon - Mångledare för el- och elektronikanslutning mellan bil och släp - Del 3: Konstruktion, mått och märkning av oskärmade mantlade ledningar (ISO 4141-3:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elledningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 04

Internationell titel: Road vehicles - Multi-core connecting cables - Part 3: Construction, dimensions and marking of unscreened sheathed low-voltage cables (ISO 4141-3:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80012218

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-05-29

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 4141-3:2006