Standard Svensk standard · SS-ISO 15170-1

Vägfordon - Fyrpoliga elanslutningar med bajonettfattning - Del 1: Mått och användningsklasser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15170-1

Vägfordon - Fyrpoliga elanslutningar med bajonettfattning - Del 1: Mått och användningsklasser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15170-1

Vägfordon - Fyrpoliga elanslutningar med bajonettfattning - Del 1: Mått och användningsklasser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Four-pole electrical connectors with pins and twist lock - Part 1: Dimensions and classes of application

Artikelnummer: STD-32631

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-28

Antal sidor: 9