Standard Svensk standard · SS-ISO 19072-1:2019

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 1: Specifikation av gränssnitt (ISO 19072-1:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19072-1:2019

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 1: Specifikation av gränssnitt (ISO 19072-1:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the minimum specification of the pyrotechnic device pocket interface.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19072-1:2019

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 1: Specifikation av gränssnitt (ISO 19072-1:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Connection interface for pyrotechnic devices, two-way and three-way connections - Part 1: Pocket interface definition (ISO 19072-1:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80014043

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-08-06

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 19072-1:2014