Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-8:2020

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 8: Enhetliga diagnostiktjänster i Clock eXtension Peripheral Interface (UDSonCXPI) (ISO 14229-8:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-8:2020

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 8: Enhetliga diagnostiktjänster i Clock eXtension Peripheral Interface (UDSonCXPI) (ISO 14229-8:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the implementation of a common set of unified diagnostic services (UDS) on clock extension peripheral interface networks in road vehicles. The UDSonCXPI diagnostics defines methods to implement diagnostic data transfer between a client and the CXPI slave nodes via the CXPI master node.
This document specifies support of three different diagnostic classes for CXPI slave nodes.
This document references ISO 14229-1 and ISO 14229-2 and specifies implementation requirements of the UDSonCXPI communication protocol for mainly HMI (Human Machine Interface), but not limited to, electric/electronic systems of road vehicles. UDSonCXPI defines how to implement the diagnostic data transfer between a client and CXPI slave nodes via CXPI master node.
NOTE UDSonCXPI does not specify any requirement for the in-vehicle CXPI bus architecture.
This document refers to information contained in ISO 14229-1, ISO 14229-2 and ISO 20794 (all parts).
This document does not include any redundant information of the above-mentioned documents.
It focuses on
— additional requirements specific to the implementation of UDSonCXPI network, and
— specific restrictions in the implementation of UDSonCXPI network.

Ämnesområden

Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-8:2020

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 8: Enhetliga diagnostiktjänster i Clock eXtension Peripheral Interface (UDSonCXPI) (ISO 14229-8:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - Unified diagnostic services (UDS) - Part 8: UDS on Clock eXtension Peripheral Interface (UDSonCXPI) (ISO 14229-8:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80020541

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-06

Antal sidor: 52