Standard Svensk standard · SS-ISO 19642-4:2019

Vägfordon - Elledningar - Del 4: Mått och krav för enkelledare av aluminium, avsedda för 30 V växelström eller 60 V likström (ISO 19642-4:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19642-4:2019

Vägfordon - Elledningar - Del 4: Mått och krav för enkelledare av aluminium, avsedda för 30 V växelström eller 60 V likström (ISO 19642-4:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the dimensions and requirements for single-core cables intended for general
purpose vehicle applications where the nominal system voltage is less than or equal to 30 V a.c. or less
than or equal to 60 V d.c.. It also applies to individual cores in multi-core cables.
This document specifies requirements for aluminium conductor cables.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19642-4:2019

Vägfordon - Elledningar - Del 4: Mått och krav för enkelledare av aluminium, avsedda för 30 V växelström eller 60 V likström (ISO 19642-4:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elledningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 04

Internationell titel: Road vehicles - Automotive cables - Part 4: Dimensions and requirements for 30 V a.c. and 60 V d.c. single core aluminium conductor cables (ISO 19642-4:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80009887

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-14

Antal sidor: 28