Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-1:2010

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 1: Allmän information och definition av användarfall (ISO 15031-1:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-1:2010

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 1: Allmän information och definition av användarfall (ISO 15031-1:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15031 gives an overview of the structure and the partitioning of ISO 15031, and shows the relation between the different parts. It also defines the corresponding SAE recommended practices and reference to the SAE Digital Annexes. The terminology defined in this part of ISO 15031 is common for all parts of ISO 15031. This part of ISO 15031 also describes the use cases applicable to the communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics.

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor (13.040.50) Elektriska utrustningar (43.040.10) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-1:2010

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 1: Allmän information och definition av användarfall (ISO 15031-1:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics - Part 1: General information and use case definition (ISO 15031-1:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-76211

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-12-27

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 15031-1:2004