Månadens doldis – Nr 7 2023

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en doldis som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Illustration_manadens-doldis_07.jpg

Månadens doldis #7: Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak

Funderar du på solpaneler? Kvalitetssäkra arbetet från start!

Även under härliga semestertider är vi givetvis omgivna av standarder. Vissa påverkar oss mer och andra märker vi inte av. Ibland blir vi som slutanvändare mer medvetna om standarders betydelse, exempelvis som husägare som önskar att installera solpaneler. Då allt fler installerar solpaneler på sina tak så det krävs vägledning för att göra rätt. Historien påvisar att det finns återkommande problem med felaktiga installationer av solpaneler vilket kostar framförallt branschen stora summor.

Visste du att det finns en relativt ny handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak?

figur-3_manadens-doldis_07.png

Handboken är framtagen på initiativ från flera av SIS tekniska kommittéer och aktörer i branschen med syfte att förtydliga och förenkla monteringen av solpaneler för att förhindra kostsamma fel.

– Att beställa och installera solpaneler utifrån rekommendationerna i handboken kommer bidra till att kvalitet, hållbarhet och säkerhet når en hög nivå - vilket skapar trygghet för slutanvändaren säger Alexander Hermansson, medförfattare till handboken och deltagare i SIS tekniska kommitté Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt.

Bakgrunden till behovet av en handbok har varit mängden felinstallationer där bland annat solpaneler har fästs i tätskiktet vilket har medfört läckande tak, stora skador på fastigheterna och betydande kostnader för branschen. Att beställa och installera solpaneler utifrån rekommendationerna i handboken kommer bidra till att kvalitet, hållbarhet och säkerhet når en hög nivå - vilket skapar trygghet för slutanvändaren.

figur-2_manadens-doldis_07.png

– Arbetet med handboken har bedrivits i ett raskt tempo och helt digitalt under pandemin. Intresset har varit väldigt stort och att så många har engagerat sig återspeglar givetvis den ökande efterfrågan av solpaneler på marknaden säger Viveka Odlén, projektledare på SIS. Ju fler som installerar solpaneler, desto fler fall med felinstallationer och skador på fastigheter – vilket kostar branschen stora summor. Det behövs en vägledning för att få jämnare och högre kvalitet på solpanelsinstallationerna.

Handboken har sitt fokusområde, precis som titeln antyder, på infästning av solpaneler. Inledningsvis behandlas viktiga områden att beakta i projekteringen och planeringen av anläggningen, det läggs stor vikt vid att informera om olika taktyper och underkonstruktioner som är viktiga att känna till vid installationer. Utöver detta går handboken även igenom områdesspecifik elsäkerhet, brandsäkerhet, taksäkerhet, arbetsmiljö och även en juridisk del om ansvar. Målgruppen för handboken är fastighetsägare och de som projekterar och installerar solelanläggningar på tak.

figur-1_manadens-doldis_07.png

– Handboken är en vägledning som branschen enats kring och menar är bästa praxis. Vi vill framför allt att alla som utför och projekterar solpanelsinstallationer ska ta del av innehållet i handboken. Alla som är verksamma inom branschen eller är intresserade av området kommer garanterat att hitta något matnyttigt. Vår målsättning är att handboken alltid ska kännas aktuell och uppdateras i takt med utvecklingen inom branschen, säger Alexander Hermansson.

Så till dig som njuter av solen i hängmattan och funderar på solpaneler, tipsa om handboken till den som utför eller projekterar solpanelsinstallationen, den kommer vara till stor hjälp! Du kan läsa mer och beställa handboken till höger.


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak

Köp boken >

Köp E-boken >

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag >>

Teknisk kommitté

Handböckerna är framtagna av SIS/TK 193 - Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk

Kommittén vill bidra med svenskt kunnande och expertis inom takprodukter, tätskikt och taksäkerhet och arbeta för att standarderna som framtas/revideras är anpassade efter svensk lagstiftning och minimera skador på byggnader och olyckor som kan uppstå vid takarbete.

Läs mer om kommitténs arbete >

Alexander Hermansson

Alexander Hermansson, medförfattare och deltagare i SIS tekniska kommitté Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt.

Viveka Odlén

Viveka Odlén, projektledare för SIS tekniska kommitté Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt.