Hållbar marknadsutveckling

Internationella standarder är viktiga verktyg för att främja ekonomisk aktivitet och internationell handel. De används för att förbättra effektivitet och kvalitet, utveckla nya produkter och tjänster, harmonisera krav och ge tillgång till nationella och internationella marknader.

Factory workers in grey robes handling products and material

Ekonomisk tillväxt och handel har bidragit till en stadig minskning av den globala fattigdomen, samtidigt som inkomstskillnader och miljöförstöring, förlusten av arter, förorening av vatten och luft, avskogningen och klimatförändringen ökat.

Internationella standarder förbättrar företagens resultat och ger tillgång till marknader, samt gör dem ekonomiskt, socialt och miljömässigt mer hållbara.

  • ISO 9001 är världens mest kända standard för kvalitetsledningssystem. Den används för att effektivisera en organisations styrning och interna processer.
  • ISO 26000 ger vägledning för företag och organisationer om hur de kan arbeta på ett socialt ansvarsfullt sätt.
  • ISO 45001 är den första internationella standarden för arbetsmiljö. Den fastställer minimistandard för att främja anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
  • ISO 37001 för antikorruption hjälper organisationer att bekämpa mutor och samtidigt främja en etisk affärskultur
  • ISO 20400 ger vägledning för hållbar upphandling.

Läs mer om pågående och nyligen avslutade projekt >>