Standarder vid export

Standarder etablerar en hög lägstanivå och bidrar till att höja kvaliteten generellt och att undvika missförstånd. Standarder utgör en grund för forskning och utveckling och innebär en möjlighet att snabbt få acceptans för nya rön och sprida information.

Eftersom världen ständigt förändras måste även riktlinjer och gemensamma överenskommelser förnyas och tas fram för nya produktområden. Det är en ständigt pågående process. I dagens globaliserade värld är det viktigt, för att inte säga avgörande, att hålla sig à jour med internationella standarder. De fungerar som en entrébiljett till nya marknader och främjar handel, samarbete och internationellt utbyte av information.

Standardisering är viktigt för Sverige rent samhällsekonomiskt. Det hjälper svenska företag och organisationer att exportera produkter och tjänster över hela världen. Därför ger svenska staten årligen ett bidrag till standardiseringen. Vissa standarder är beställda av EU-kommissionen för att förenkla för aktörer att uppfylla krav i EU-direktiv. De kompletterar lagstiftningen med riktlinjer som underlättar för alla att följa lagarna.

Ett deltagande som ger inflytande

Du som är deltagare i standardutveckling blir en av de drivande krafterna bakom förändring och utveckling inom ditt område. Samtidigt får du tillgång till ett värdefullt nätverk med experter från hela världen. Som deltagare får du också inflytande i de internationella organisationerna CEN (the European Committee for Standardization) och ISO (International Organization for Standardization).

Du är med där de stora besluten fattas, för att på så sätt få möjlighet att påverka de internationella standarderna. Ett arbete som främjar handel över gränserna och den svenska exportmarknaden. Och som i slutänden skapar bättre effektivitet och lönsamhet för din verksamhet. Att vara en del av SIS har många fördelar.

Hör Eva Löfstrand berätta om vilka fördelar standarder ger SCA:


Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Det svenska stålet

Bild på Patrik Sundell, standardiseringskoordinator på Outokumpu

"För oss är standarder ett kommunikationsverktyg som borgar för enhetlig kvalitet och rättvis konkurrens. Utan standarder skulle global handel vara omöjlig"

Patrik Sundell, standardiseringskoordinator på Outokumpu.