Möt våra utbildningsledare

När du går våra utbildningar möter du utbildningsledare med spetskompetens inom respektive utbildningsområde. De arbetar i ledande positioner och deltar i våra standardiseringsarbeten. Här har du chansen att lära känna dem lite bättre innan du ska boka eller delta på en utbildning.

image5qvfj.png

lennart gidlof 750 500.png
blobid1.png

Lennart Gidlöf

Utbildningsledare & senior konsult, har i över 20 år hållit i utbildningar under SIS varumärke. Han håller utbildningar inom Ledningssystem ISO 9001/4001/45001, intern revision och Hållbarhet ISO 26000.

 • Ordförande i SIS tolkning kommitté för 9001

Malin Källbacka

Utbildningsledare & senior konsult, utbildar inom ledningssystem ISO 9001/4001/45001, intern revision, certifierings revisor och Hållbarhet ISO 26000. Har också konsultuppdrag som omfattar implementation och utveckling av organisationers ledningssystem samt arbetar i olika nationella och internationella projekt där hon utvecklar utbildnings- och utvecklingsprogram både internt på SIS och för ISOs medlemmar internationellt.

mikael johansson 750 500.png
per elvin 750 500.png

Mikael Johansson

Utbildningsledare & senior konsult, har erfarenhet av att arbeta som organisationskonsult, utbildare och revisor sedan 1999. Utbildar inom Ledningssystem ISO 9001/4001/45001, intern revision och certifierings revisor. Han är också konsult och miljörevisor med uppdrag som omfattar implementation och utveckling av organisationers ledningssystem.

Per Elvin 

Utbildningsledare & senior konsult, utbildar inom Ledningssystem ISO 9001/4001/45001/50001, intern revision, 260000 och kopplad lagstiftning. Har 25 års arbete i rollen som KMA, utbildare och konsult i att bygga upp, förvalta, utveckla och revidera ledningssystem.

 • TK 304 Kvalitetsledning
roberth jonsson 750 500.png
magnus holmgren 750 500.png

Roberth Jonsson

Utbildare & senior konsult, utbildar inom Maskindirektivet, CE Märkning maskiner, ISO 12100, ISO 13849, Lagstiftning Övrigt kring CE, CE-märkning elektriska produkter, CE-märkning PPE samt CE-märkning leksaker. Har arbetat med produktutveckling hela sitt liv tills han 2018 startade sitt eget bolag. Bakgrunden inom produktutveckling hjälper honom att sätta sig in i de utmaningar utbildningsdeltagare ställs inför både vid konsultuppdrag men också vid utbildningstillfällen.

 • Medlem i TK282 - standardiseringskommitté för maskinsäkerhet

Magnus Holmgren

Utbildningsledare & senior konsult, utbildar inom SS-EN ISO/IEC 17025:2018, CE-märkning, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Arbetar som egen konsult och teknisk bedömare åt flera ackrediteringsorgan inom området kvalitet, främst inom provning, kalibrering, certifiering och besiktning.

 • Eurolabs representant ISO-WG44 (uppdatering av ISO 17025)
 • Eurolabs representant i ISO-W 57 Revision av ISO 17043, Eurolabs Sveriges repr. i SIS TK 316 (bedömning av överenstämmelse)
imageh2fz.png
imageiydcv.png

Emelie Andersson

Utbildningsledare & senior konsult som utbildar inom MDR och IVDR, kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 och ISO 14971. Hon har arbetat på Mediteq sedan 2014 med CE-märkning, produktutveckling och marknadstillträden för medicintekniska produkter.

 • Sedan 2018 ledamot i TK355 som arbetar med kvalitetsledning- och riskhanteringssystem samt andra tillhörande standarder för medicinteknik

Anna Andersson

Utbildningsledare & senior konsult, utbildar inom Ledningssystem ISO 27000-serien. Är konsult med inriktning på Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och organisatorisk säkerhet. Anna har bred erfarenhet inom privat och offentlig verksamhet av införande av LIS, projektledning, förbättringsarbeten och undervisning.

 • Ingår sedan flera år tillbaka i den svenska kommittén för utveckling av ledningssystemsstandarder inom informationssäkerhet, TK318, men deltar även internationellt
imageczbm.png
daniel severinsson 750 500.png

Jan Branzell

Utbildningsledare & senior konsult, utbildar inom Ledningssystem ISO 27000-serien och intern revision. Är konsult med inriktning informationssäkerhet (LIS) och organisatorisk säkerhet samt har bred erfarenhet av ledningsstöd, operativ rådgivning för styrning och kontroll.

 • Medlem av SIS kommitté TK 318
 • Deltagande i TK318 ISO/IEC27000 serien.
 • Internationell Co-Editor för ISO/IEC 27003 standarden inom ISO för införande av informationssäkerhet (LIS) samt ISO/IEC TR 27016
 • Information Security Organizational Economics

Daniel Severinsson

Utbildningsledare & konsult inom ledningssystemstandarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Arbetar som konsult och certifieringsrevisor inom dessa standarder samt ISO 39001. Har en bakgrund som energiingenjör och har arbetat med elförsörjning i form av reservkraft till framförallt byggbranschen, IT-branschen och offentlig verksamhet. Har erfarenhet av praktiskt arbetsmiljöarbete som skyddsombud och huvudskyddsombud.

 • Medlemskap i TK 511
magnus karlsson 750 500.png
image09wdr.png

Magnus Karlsson

Utbildningsledare, adjungerad professor på KTH, utbildare på Amplify & konsult, utbildar inom ISO 56000-serien. Har en bakgrund på strategistaben på Ericsson och brinner för att bygga förmågor i organisationer som gör skillnad på riktigt.

 • Ordförande i SIS/TK 532 Innovationsledning

Hans Åberg

Ubildningsledare & senior konsult, utbildar inom Standard SS 21054:2020 – Area Volym. Är författare till boken Att beräkna area och volym för byggnader. En introduktion till SS 21054:2020.

vihlo jonsson 750 500.png
larry falk 750 500.png

Vihlo Jonsson

Utbildare & certifierad innovationsledare som utbildar inom systematisk innovationsledning, ISO 56002. Har arbetat med mjukvaruutveckling och innovation inom telekombranschen tills han 2017 startade konsultbolag. Är engagerad nationellt och internationellt i professionaliseringen av innovationsledning.

 • Medlem i TK532 - standardiseringskommitté för innovationsledning

Larry Falk

Är maskinkonstruktör/projektledare i botten och har sedan 1994 arbetat med maskinsäkerhet inom många branscher och utbildat svenska företag och på internationell nivå. Har över 35 års erfarenhet av maskinsäkerhet och har varit anlitad som konsult/sakkunnig projektledare av flera nationella och internationella storföretag vid CE-märkning av stora, komplexa maskin- och processystem.

 • ISO/TC 199/WG 3 ”Safety of ingrated manufacturing system”
 • ISO/TC 199/WG 5 General principle for design of machinery and risk assessment”
 • TK 282 Maskinsäkerhetskommitteen
imagestccn.png
 

Klas Eckerberg

Landskapsarkitekt LAR/MSA, AgrD och systematikexpert, som har arbetat med både svensk och internationell standardisering. Han medverkade i framtagandet av Bygghandlingar 90 och dess efterträdare SIS Bygghandlingar, för vilken han nu är utbildningsledare.

 • Medlem i SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning i mer än 30 år