Intressentmöten och seminarier

Seminarium_850x265.png

Inför ett nytt standardiseringsarbete anordnar SIS ofta öppna intressentmöten och seminarier. Det är ett sätt för dig att få inblick i framtida riktlinjer och marknadskrav i din bransch och få tillgång till värdefulla nätverk. Här nedan listar vi kommande tillfällen.

Se även: Seminarier och event Inspelade webbinarier

Intressentmöten och seminarier
Maj
Mån 20

Informationsmöte

Klart språk ska ha en standard! Tid:15:00 - 16:30

Efter flera års arbete är äntligen den första delen av ”klarspråksstandarden” ISO 24495-1, Klarspråk — Del 1: Principer och riktlinjer, klar

Läs mer och anmäl dig här
Tis 21

Informationsmöte

Ny standard för att mäta sociala och miljömässiga effekter Tid:13:00 - 16:00

Vad är egentligen att betrakta som en effekt och hur säkerställer vi att den mäts på ett korrekt sätt?

Läs mer och anmäl dig här
Tis 28

Remisswebbinarium

Högre krav i gym och fitnessbranschen Tid:11:30 - 13:00

De som tränar ska känna sig trygga och säkra i både miljön och med utrustningen. Det är en självklarhet att lita på att personal på plats har rätt kompetens.

Läs mer och anmäl dig här
Ons 29

Informationsmöte

AI och byggnadsautomation Tid:09:00 - 11:15

Vi kommer samtala kring hur du som bland annat är fastighetsägare och brukare energieffektiviserar drift av byggnader och skapar bättre inomhusklimat med hjälp av AI och standarder.

Läs mer och anmäl dig här
Tor 30

Intressentmöte

Påverka den internationella rymdstandardiseringen Tid:09:00 - 11:00

Ett internationellt standardiseringsarbete pågår inom detta område, men Sverige är för närvarande inte representerat. Därför undersöker vi på Svenska institutet för standarder, SIS intresset för att starta en nationell kommitté inom rymdteknik.

Läs mer och anmäl dig här
Tor 30

Remisseminarium

Klimatpåverkan av träbaserade produkter Tid:09:30 - 12:00

Nu finns ett standardförslag för att bland annat beräkna kolbalansen i skogen samt mängden växthusgaser som kan undvikas

Läs mer och anmäl dig här
Fre 31

Intressentmöte

Livsmedelsförsörjning i en komplex och hållbar värld Tid:09:00 - 11:00

I en komplex och osäker omvärld uppstår nya problem och möjligheter som berör livsmedelsförsörjningen globalt och nationellt och där standarder kan vara ett bra verktyg att tillgå.

Läs mer och anmäl dig här
Juni
Tis 11

Informationswebbinarium

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi Tid:08:30 - 09:30

Nu är de äntligen här. Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi.

Läs mer och anmäl dig här