Bli medlem

Välkommen! SIS är öppet för alla. Företag, myndigheter, ideella organisationer och ekonomiska föreningar – alla är lika välkomna.

Som medlem i SIS kan du genom din organisation påverka SIS och standardiseringens strategiska utveckling i Sverige, Europa och internationellt. Vidare innebär medlemskapet en möjlighet att delta i SIS fullmäktigemöten.

Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen. En person registreras nedan som huvudkontaktperson för medlemskapet. Fakturan skickas till den angivna faktureringsadressen eller om möjligt till den angivna e-postadressen. Huvudkontakten får kallelse till SIS fullmäktige samt annan medlemsinformation.

Årsavgifter - se info i högerspalten

Tack för din ansökan. Vi hör av oss inom kort

/om-sis/medlem/blimedlem/

Medlemsförmåner

Som medlem får du information och har möjlighet att delta i en dialog om den strategiska utvecklingen av SIS samt det nationella, europeiska och internationella standardiseringssystemet som SIS verkar inom.

Medlemsavgift

Medlem med omsättning som understiger 20 MSEK samt ideella organisationer för privatpersoner betalar 1800 SEK per kalenderår, från 2024 2000 SEK fördelat på 700 SEK i medlemsavgift och 1300 SEK i serviceavgift.

Medlem med omsättning 20 MSEK eller mer betalar 3600 SEK per kalenderår, från 2024 4000 SEK fördelat på 900 SEK i medlemsavgift och 3100 SEK i serviceavgift.

Serviceavgiften är avdragsgill.

 

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

E-post: medlem@sis.se

Telefon: 08-555 523 10