Standard Svensk standard · SS-ISO 19072-2:2020

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 2: Provningsmetoder och allmänna prestandakrav (ISO 19072-2:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19072-2:2020

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 2: Provningsmetoder och allmänna prestandakrav (ISO 19072-2:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the performance criteria and requirements of a three-way connection interface, including ground connection, linking the pyrotechnic device and harness connector built into a road vehicle.
Performance criteria and requirements are defined for a sealed variant of the pyrotechnic device/initiator harness connector assembly (see Annex A).
Performance criteria and requirements are defined for a two-way (without ground) variant of the pyrotechnic device/initiator harness connector assembly (see Annex B).
Performance criteria and requirements are defined for a variant without a retainer of the pyrotechnic device/initiator harness connector assembly is defined (see Annex C).

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19072-2:2020

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 2: Provningsmetoder och allmänna prestandakrav (ISO 19072-2:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Connection interface for pyrotechnic devices, two-way and three-way connections - Part 2: Test methods and general performance requirements (ISO 19072-2:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80019112

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-01-02

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 19072-2:2013