Standard Svensk standard · SS-ISO 8092-2:2023

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Terminologi, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav (ISO 8092-2:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8092-2:2023

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Terminologi, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav (ISO 8092-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides terminology and specifies test methods for general performance requirements of voltage class A connectors used in electrical wiring harnesses on road vehicles.


This document applies to connectors which, after mounting in the vehicle, are designed to only be disconnected in connection with repair and maintenance.


This document does not apply to internal connections for electronic devices.


This document does not apply to signal communication quality or data integrity.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8092-2:2023

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Terminologi, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav (ISO 8092-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240

Internationell titel: Road vehicles — Connections for on-board electrical wiring harnesses — Part 2: Terminology, test methods and general performance requirements (ISO 8092-2:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80047047

Utgåva: 5

Fastställd: 2023-11-10

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN ISO 8092-2:2005