Månadens doldis – Nr 3 2023

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en doldis som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Illustration_alla_månadens-doldis_mars_03.jpg

Denna gång vill vi lyfta doldisen ISO 55002 - Ledningssystem för tillgångar

Figur_m_doldis_03_2.png

 Månadens doldis #3: ISO 55002 Asset management

Vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar

Figur_m_doldis_03_1.png

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Tillgångar i en verksamhet kan vara både materiella, till exempel infrastruktur, produktionsanläggningar, fastigheter, och immateriella, till exempel patentportföljer och varumärken.

ISO 55000-serien är en värdefull hjälp för organisationer som förvaltar tillgångar långsiktigt. Standarderna utgör ett strategiskt verktyg för användarna och innehåller metoder och verktyg för att värdera och förvalta värden och tillgångar på ett effektivt sätt. Vidare är standarderna kompatibla med andra ISO ledningssystemstandarder, exempelvis ISO 9001 och ISO 14001.

Vägledningen, ISO 55002, är en guide som stöder och förenklar implementeringen av kraven som anges i serien. Huvuddelarna handlar om strategiska planer, beslutsfattande, riskanalys och det finansiella perspektivet. I guiden anges exempel på tillämpningar och tydliga samband och beröringspunkter mellan olika avsnitt samt vägledning för specifika teman. Det finns även förklaringar på hur kraven i standarderna bidrar till uppfyllandet av grundprinciperna inom tillgångsförvaltning.

Figur_m_doldis_03_1.png

Samhällsutvecklingen mot alltmer digitaliserade och smarta verksamheter gör att behovet av att ha kontroll på sina tillgångar ökar och att se tillgångar som en strategisk resurs för värdeskapande.

När ett ledningssystem för tillgångar används blir det enklare att styra, samordna och kontrollera aktiviteter för ledning av tillgångar och fatta riskbaserade beslut med hänsyn till tillgångens livscykel. Den motverkar stuprörstänkande, sparar pengar, minskar risker och ökar leveranskvalitet.

Läs mer om standarderna till höger. 


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag >>

Köp standarderna i ISO 55000-serien

Teknisk kommitté

Standarden är utvecklad av SIS/TK 552 - Asset management

SIS kommitté för Asset management, TK 552, representerar Sverige i det internationella arbetet inom ISO med att ta fram flertalet standarder för vägledning gällande strategisk omvårdnad av tillgångar.

Läs mer om kommitténs arbete >