Publikationer

Pågående projekt i Bolivia

bolivia_folder_crops_850x240.png

Kapacitetsutveckling inom standardisering och implementering av vattenstandarder i Bolivia. Broschyrens finns endast tillgänglig på engelska.

Klicka här för att ladda ner broschyren >>


Svenska institutet för standarders samarbete med utvecklingsländer

IU_folder_850x240.png

Här an du läsa om SIS internationella utvecklingsarbete i korthet. Broschyren finns endast tillgänglig på engelska.

Klicka här för att ladda ner broschyren >>