Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18541-5:2018

Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 5: Tillämpning för tunga fordon (ISO 18541-5:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18541-5:2018

Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 5: Tillämpning för tunga fordon (ISO 18541-5:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document focus on the access to automotive repair and maintenance information for
— heavy duty motor vehicles as defined in regulation (EC) 595/2009 Article 2;
— engines and after-treatment systems (family) if they are type-approved as a separate technical unit, e.g. according to Directive 2007/46/EC.
This document includes a transposition of the standards ISO 18541-1:2014, ISO 18541-2:2014, ISO 18541-3:2014, and ISO 18541-4:2015 to these vehicle types and systems. The standards ISO 18541-1:2014, ISO 18541-2:2014, ISO 18541-3:2014, and ISO 18541-4:2015 focus on the access to automotive repair and maintenance information for passenger cars and light commercial vehicles.
Remote Diagnostic Support is a specific requirement for Access to RMI for heavy duty vehicles. It will be addressed separately in a future standard.
The standardized RMI terminology is contained in a ?Digital Annex' developed and maintained according to the complementary standard ISO 18542.

Ämnesområden

Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18541-5:2018

Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 5: Tillämpning för tunga fordon (ISO 18541-5:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Reparationsinformation (RMI/OBD), SIS/TK 240/AG 02

Internationell titel: Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 5: Heavy duty specific provision (ISO 18541-5:2018)

Artikelnummer: STD-80006754

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-18

Antal sidor: 64