Publikationer

Magasin SIS

Magasin SIS är en del av SIS Perspektiv som gör yrkesrelaterad kunskap tillgänglig – dels via en tidning, dels via ett mångsidigt webbverktyg. Här finns allt stöd du behöver för att skapa ett levande ledningssystem och arbeta effektivt och framgångsrikt. Magasin SIS kommer ut fyra gånger per år.
Läs mer om Magasin SIS här >

Årsredovisning

Ladda ner och läs våra senaste årsredovisningar här.

Rapporter

Standarders inverkan på de nordiska ekonomierna

I studien "Standarders inverkan på de nordiska ekonomierna" har man tittat på hur ett ökat användande av standarder påverkar den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna. I studien deltog 1179 nordiska företag i olika branscher med tidigare erfarenhet av användningen av standarder.

Makroekonomiska fördelar med standardisering

Standarder driver både produktivitet och internationell handel. En rapport från Menon Economics (2023), beställd av de sex standardiseringsorganen i de nordiska länderna och Nederländerna, analyserar hur standardisering är relaterat till produktivitet och handel.

Informationsmaterial och trycksaker

Vill du läsa mer om standarder och standardutveckling har vi ett antal trycksaker. Här kan du ladda ner dem digitalt eller beställa som trycksak.

Magasinet S

Magasinet S gavs tidigare ut två gånger per år, sista numret gavs ut våren 2020. I tidigare nummer kan du läsa om trender, tekniker och sådant som påverkar oss i samhället. Vi intervjuade intressanta människor och företag för att ge inspiration. Och vi gjorde reportage om företag som förädlar sin verksamhet, förbättrar lönsamheten och konkurrenskraften.

Du kan läsa tidigare nummer av Magasinet S kostnadsfritt på vår webbplats.

Standard Magazine 

Här hittar du nummer av vår tidigare tidning Standards Magazine.

Läs gamla nummer av Standard Magazine.


Kontakta kundtjänst

Hittar du inte det du söker eller har du en fråga? Kontakta vår kundtjänst.

08 - 555 523 10
kundservice@sis.se