Standard Svensk standard · SS-ISO 21806-14:2021

Road vehicles – Media Oriented Systems Transport (MOST) – Part 14: Lean application layer (ISO 21806-14:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21806-14:2021

Road vehicles – Media Oriented Systems Transport (MOST) – Part 14: Lean application layer (ISO 21806-14:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the technical requirements for the lean application layer for MOST, a synchronous time-division-multiplexing network.


The lean application layer includes a specification of the services available to control the configuration and behaviour of the network management.


The lean application layer covers the definition of:


—    node kinds,


—    node addressing,


—    data transport,


—    network configuration,


—    lean network services interface,


—    network management, including connection management,


—    diagnosis, and


—    timing definitions.

Ämnesområden

Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21806-14:2021

Road vehicles – Media Oriented Systems Transport (MOST) – Part 14: Lean application layer (ISO 21806-14:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles – Media Oriented Systems Transport (MOST) – Part 14: Lean application layer (ISO 21806-14:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80029577

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-06-02

Antal sidor: 68