Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19072-5:2020

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 5: Elektriskt gränssnitt till pyroteknisk enhet - typ 3 (endast tvåvägs) (ISO/TS 19072-5:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19072-5:2020

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 5: Elektriskt gränssnitt till pyroteknisk enhet - typ 3 (endast tvåvägs) (ISO/TS 19072-5:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the general minimum specifications of a type 3 two-way connection interface, linking the pyrotechnic device and harness connector built into a road vehicle.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19072-5:2020

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 5: Elektriskt gränssnitt till pyroteknisk enhet - typ 3 (endast tvåvägs) (ISO/TS 19072-5:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Connection interface for pyrotechnic devices, two-way and three-way connections - Part 5: Pyrotechnic device and harness connector assembly - type 3 (only two-way) (ISO/TS 19072-5:2019)

Artikelnummer: STD-80019373

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-01-22

Antal sidor: 20