Standard Svensk standard · SS-ISO 8092-5:2021

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 5: Provningsmetoder och allmänna prestandakrav för anslutning av kablage (ISO 8092-5:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8092-5:2021

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 5: Provningsmetoder och allmänna prestandakrav för anslutning av kablage (ISO 8092-5:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines terms and specifies test methods and general performance requirements for single-pole and multi-pole connections used with on-board electrical wiring harnesses of road vehicles. This document is applicable to connectors designed to be disconnected after mounting in the vehicle for repair and maintenance only. It does not cover one-part connections, i.e. where one part of the connection has direct contact to the pattern of the printed circuit board. This document is not applicable to internal connections of electronic devices.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8092-5:2021

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 5: Provningsmetoder och allmänna prestandakrav för anslutning av kablage (ISO 8092-5:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles — Connections for on-board electrical wiring harnesses — Part 5: Test methods and general performance requirements for wiring harness connector operation (ISO 8092-5:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80027570

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-02-08

Antal sidor: 20