Standard Svensk standard · SS-ISO 6722-1:2011/Cor 1:2012

Vägfordon - 60 V och 600 V enkelledare - Del 1: Mått, provningsmetoder och krav för kopparledare - Rättelse 1 (ISO 6722-1:2011/Cor 1:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6722-1:2011/Cor 1:2012

Vägfordon - 60 V och 600 V enkelledare - Del 1: Mått, provningsmetoder och krav för kopparledare - Rättelse 1 (ISO 6722-1:2011/Cor 1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6722 specifies the dimensions, test methods, and requirements for single-core 60 V cables intended for use in road vehicle applications where the nominal system voltage is ? (60 V d.c. or 25 V a.c.). It also specifies additional test methods and/or requirements for 600 V cables intended for use in road vehicle applications where the nominal system voltage is greater than ? (60 V d.c. or 25 V a.c.) to ? (600 V d.c. or 600 V a.c.). It also applies to individual cores in multi-core cables. This part of ISO 6722 specifies requirements for copper conductor cables.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6722-1:2011/Cor 1:2012

Vägfordon - 60 V och 600 V enkelledare - Del 1: Mått, provningsmetoder och krav för kopparledare - Rättelse 1 (ISO 6722-1:2011/Cor 1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elledningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 04

Internationell titel: Road vehicles - 60 V and 600 V single-core cables - Part 1: Dimensions, test methods and requirements for copper conductor cables - Technical Corrigendum 1 (ISO 6722-1:2011/Cor 1:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-87651

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-08

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-ISO 6722-1:2011