Månadens doldis - Nr 10 2023

Säljer din organisation produkter och tjänster direkt till konsumenter, antingen via egna plattformar eller genom online-marknadsplatser? Vill ni förbättra kundnöjdheten genom att erbjuda effektiva och högkvalitativa lösningar?

Oktober_mån-doldis_topbild.gif

Månadens doldis #10: ISO 10008
— Vägledning för e-handelstransaktioner mellan företag och konsument.

Då vill vi tipsa om att det inom ISO 9001-familjen finns en användbar ”doldis”: Det vägledande standarddokumentet för e-handelstransaktioner mellan företag och konsument; ISO 10008.

Standarden erbjuder flera fördelar för din e-handelsverksamhet. ISO 10008 är utformad för att komplettera ISO 9001 som fastställer krav på ett kvalitetsledningssystem. Genom att använda ISO 10008 tillsammans med ISO 9001 får du ett B2C ECT-system* som förbättrar kundnöjdheten och är i linje med dina kvalitetsmål. ISO 10008 kan även användas oberoende av ISO 9001, som värdefullt hjälpmedel för att förbättra din organisations e-handel och kundnöjdhet.

oktober_figur_1.png

Fyra anledningar att implementera ISO 10008 för din e-handel

 1. Riskhantering 
  Stöd för att identifiera och hantera verksamhetens risker, inklusive kundnöjdhet. Hjälper dig att förebygga problem innan de uppstår.

 2. Förbättrad kundnöjdhet
  Hjälper dig att optimera verksamhetens B2C ECT-system och säkerställer att kunderna får de produkter och tjänster de förväntar sig. Resultat: ökad kundnöjdhet och lojalitet.

 3. Feedback och förbättring
  Enklare att samla in och utvärdera feedback från kunder och andra intressenter. Värdefull information som hjälper dig att förbättra och anpassa verksamheten efter förändrade behov.

 4. Ökat förtroende
  Kunder har större förtroende för företag som följer internationella kvalitetsstandarder som ISO 10008. Det kan i sin tur öka försäljningen.

Sammanfattningsvis, ISO 10008 kan hjälpa din organisation att minska risken  och öka kundernas förtroende för din e-handel. Standarden är en värdefull investering som stärker utsikterna för långsiktigt framgångsrik e-handel. Ta första steget, klicka hem strandraden redan idag >>

oktober_figur_2.png

 

* Ett B2C ECT-system står för "Business-to-Consumer Electronic Commerce and Trading System" och syftar på system och processer som används inom elektronisk handel och handel för att underlätta affärsinteraktioner mellan företag och konsumenter.

 


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

ISO 10008

Kundtillfredsställelse — Vägledning för e-handelstransaktioner mellan företag och konsument (ISO 10008:2022, IDT)

Köp standarden >>

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag >>