Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-1:2020/Amd 1:2022

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 1: Tillämpningsskikt - Tillägg 1 (ISO 14229-1:2020/Amd 1:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-1:2020/Amd 1:2022

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 1: Tillämpningsskikt - Tillägg 1 (ISO 14229-1:2020/Amd 1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
which allow a diagnostic tester (client) to control diagnostic functions in an on-vehicle electronic control unit (ECU, server) such as an electronic fuel injection, automatic gearbox, anti-lock braking system, etc. connected to a serial data link embedded in a road vehicle.
It specifies generic services, which allow the diagnostic tester (client) to stop or to resume non-diagnostic message transmission on the data link.
This document does not apply to non-diagnostic message transmission on the vehicle's communication data link between two electronic control units. However, this document does not restrict an in-vehicle on-board tester (client) implementation in an ECU in order to utilize the diagnostic services on the vehicle's communication data link to perform bidirectional diagnostic data exchange.
This document does not specify any implementation requirements.

Ämnesområden

Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-1:2020/Amd 1:2022

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 1: Tillämpningsskikt - Tillägg 1 (ISO 14229-1:2020/Amd 1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 1: Application layer — Amendment 1 (ISO 14229-1:2020/Amd 1:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80039066

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-11-03

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-ISO 14229-1:2020