Stadgar

Stadgar för ideella föreningen Svenska institutet för standarder med firma Svenska institutet för standarder (”SIS”) fastställda att gälla från den 26 maj 2020.

Medbestämmande i föreningen utövas på fullmäktige, årsmötet, som är SIS högsta beslutande organ.

Läs mer om vad som gäller för föreningen: SIS stadgar


Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

E-post: medlem@sis.se

Telefon: 08-555 523 10