Regler och förutsättningar för standardutveckling

Regler för standardutveckling

All standardisering styrs av regler; nationella, europeiska och globala:

Förutsättningar för kommittédeltagare

Via följande länkar hittar du information om några av de vanligaste frågorna och viktigaste förutsättningarna för deltagande i standardiseringsarbete:

Läs också: Hur tas en standard fram?