Standard Svensk standard · SS-ISO 6969:2004/Amd 1:2021

Vägfordon - Ljudsignaler - Provning av utrustning monterad på fordon - Tillägg 1 (ISO 6969:2004/Amd 1:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6969:2004/Amd 1:2021

Vägfordon - Ljudsignaler - Provning av utrustning monterad på fordon - Tillägg 1 (ISO 6969:2004/Amd 1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the testing of sound signalling devices in accordance with ISO 512, to be carried out after mounting on the vehicle.

Ämnesområden

Ljus- och signalanordningar (43.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6969:2004/Amd 1:2021

Vägfordon - Ljudsignaler - Provning av utrustning monterad på fordon - Tillägg 1 (ISO 6969:2004/Amd 1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikutrustning för vägfordon, SIS/TK 240

Internationell titel: Road vehicles — Sound signalling devices — Tests after mounting on vehicle — Amendment 1 (ISO 6969:2004/Amd 1:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80029463

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-05-27

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 6969:2004