Standard Svensk standard · SS-ISO 8820-9:2014

Vägfordon - Säkringar - Del 9: Säkringar med förkortade flatstift (typ K) (ISO 8820-9:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8820-9:2014

Vägfordon - Säkringar - Del 9: Säkringar med förkortade flatstift (typ K) (ISO 8820-9:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 8820-9:2014 specifies fuse-links with shortened tabs (Type K) for use in road vehicles. It establishes, for these fuse-link types, the rated current, test procedures, performance requirements, and dimensions.
ISO 8820-9:2014 is applicable to fuse-links with a rated voltage of 58 V, a current rating of = 30 A, and a breaking capacity of 1 000 A intended for use in road vehicles.
ISO 8820-9:2014 is intended to be used in conjunction with ISO 8820-1 and ISO 8820-2.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8820-9:2014

Vägfordon - Säkringar - Del 9: Säkringar med förkortade flatstift (typ K) (ISO 8820-9:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Fuse-links - Part 9: Fuse-links with shortened tabs (Type K) (ISO 8820-9:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-104592

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-11-18

Antal sidor: 24