Standard Svensk standard · SS-ISO 7637-1:2023

Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 1: Definitioner och allmänt (ISO 7637-1:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7637-1:2023

Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 1: Definitioner och allmänt (ISO 7637-1:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the basic terms relating to electrical disturbances from conduction and coupling used in the other parts of the ISO 7637 series. It also gives general information on the whole ISO 7637 series.

Ämnesområden

Vägfordon (01.040.43) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7637-1:2023

Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 1: Definitioner och allmänt (ISO 7637-1:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elstörningar i fordon, SIS/TK 240/AG 03

Internationell titel: Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 1: Vocabulary and general considerations (ISO 7637-1:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80047715

Utgåva: 4

Fastställd: 2023-12-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 7637-1:2015