Standard Svensk standard · SS-ISO 20860-1:2009

Vägfordon - Gränssnitt för radiofrekvensanslutning med 50 ohms impedans - Del 1: Mått och elektriska krav (ISO 20860-1:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20860-1:2009

Vägfordon - Gränssnitt för radiofrekvensanslutning med 50 ohms impedans - Del 1: Mått och elektriska krav (ISO 20860-1:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 20860 specifies male and female connectors of the 50 ohms impedance system interface for radio frequency applications in road vehicles, and ensures communication to and within road vehicles. It specifies dimensional and electrical requirements and characteristics required for interchange ability. This connection system can be applied in all relevant equipment and cable connections of road vehicles.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20860-1:2009

Vägfordon - Gränssnitt för radiofrekvensanslutning med 50 ohms impedans - Del 1: Mått och elektriska krav (ISO 20860-1:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - 50 ohms impedance radio frequency connection system interface - Part 1: Dimensions and electrical requirements (ISO 20860-1:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-69230

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-17

Antal sidor: 24