Standardutveckling · SIS/TK 190

Betong

Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial, till exempel för konstruktion av bostäder, kontor, industrier, viadukter och broar. Det innebär att de samhällsekonomiska värden som består av betongkonstruktioner är mycket stora och berör många intressenter. Standardiseringsarbetet inom betongområdet är därmed av stor vikt, både tekniskt och ekonomiskt, för byggsektorn såväl samhället. Inte minst då möjligheten att välja olika betongkvaliteter för skilda ändamål är stor, liksom formbarheten och beständigheten. Många faktorer inverkar alltså på den färdiga betongens egenskaper. Trots att betong är starkt, behöver betongkonstruktioner också underhållas, repareras och/eller förstärkas förr eller senare. SIS/TK 190 Betong arbetar för att påverka och utveckla nationella och internationella standarder för arbetet med betong, underhåll, reparation och förstärkning av betong.

Standardiseringsarbetet inom betong och betongreparationer pågår på nationell nivå och speglas till huvudsak på europeisk nivå (CEN). I pågående CEN-arbete är det således viktigt att svenska synpunkter och erfarenheter beaktas. Kommittén verkar för användning av funktionskrav och funktionsprovningar. Av särskild vikt är beständighetsfrågan, i synnerhet beständigheten i nordiskt klimat.

Grundstommen i kommitténs arbetsprogram är produktstandarden EN 206 Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse och tillhörande nationell tillämpningsstandard SS 137003 Betong - Användning av EN 206 i Sverige. Produktstandarden omfattar klassificering av betong, krav på hårdnad och färsk betong, samt krav på delmaterial i betong. Den hänvisar i sin tur till provningsmetoder för uppfyllande av krav som anges.

Arbetsprogrammet omfattar också utförandestandarden EN 13670 Betongkonstruktioner - Utförande och tillhörande nationell tillämpningsstandard SS 137006 Betongkonstruktioner - Utförande - Tillämpning av SS-EN 13670:2009 i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

SIS/TK 190/AG 01 - Betongreparationer
SIS/TK 190/AG 02 - Naturliga puzzolaner
SIS/TK 190/AG 06 - Ad Hoc grupp certifieringsordning till SS 137003
Utgivet 162 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 190/AG 01, Betongreparationer
SIS/TK 190/AG 02, Naturliga puzzolaner
SIS/TK 190/AG 03, Revidering av SS 137003
SIS/TK 190/AG 04, Revidering av SS 137006
SIS/TK 190/AG 06, Ad Hoc grupp certifieringsordning till SS 137003
Visa fler Visa färre
Deltagare 42 företag och organisationer
Aaa Certification AB, Alingsås
Bekaert Svenska AB, Göteborg
Blendify Learning AB, Kungsängen
Boliden Commercial AB, Stockholm
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn
Byggföretagen i Sverige Service AB, Stockholm
Cemvision AB, Stockholm
Combimix AB, Bålsta
Heidelberg Materials Betong Sverige AB, Stockholm
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Stockholm
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Malmö
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f materialvetenskap, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
LKAB Minerals AB, Luleå
Luleå tekniska universitet, Luleå
Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Mapei AB, Bromma
Master Builders Solutions Sverige, Rosersberg
NCC Sverige AB, Solna
Nordcert AB, Stockholm
Peab Anläggning AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Sundsvall
Schwenk Sverige AB, Malmö
Skandinaviska Byggelement AB, Katrineholm
Skanska Sverige AB, Gävle
Skanska Sverige AB, Göteborg
Sto Scandinavia AB, Linköping
Swecem AB, Oxelösund
Swecem AB, Göteborg
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Svenska Betongföreningen, Stockholm
Swerock AB, Ängelholm
Thomas Concrete Group AB, Göteborg
Thorelund Consulting AB, Alingsås
Trafikkontoret Stockholm Stad, Stockholm
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Borlänge
TYPSA AB, Stockholm
Vattenfall AB, Älvkarleby
Veidekke Entreprenad AB, Sundbyberg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
CEN/TC 104, Concrete and related products
CEN/TC 104/SC 1, Concrete - Specification, performance, production and conformity
CEN/TC 104/SC 1/WG 1, Exposure Resistance Classes (RC)
CEN/TC 104/SC 2, Execution of concrete structures
CEN/TC 104/SC 3, Admixtures for concrete
CEN/TC 104/WG 10, Sprayed concrete
CEN/TC 104/WG 11, Concrete with fibres
CEN/TC 104/WG 14, Concrete: Health, Hygiene and Environment
CEN/TC 104/WG 15, Ground granulated blast furnace slag
CEN/TC 104/WG 17, Curing compounds
CEN/TC 104/WG 18, Specification of ground calcium carbonate as an addition for concrete
CEN/TC 104/WG 19, Decarbonisation, resource efficiency and sustainability
CEN/TC 104/WG 20, New constituents for concrete
CEN/TC 104/WG 9, Silica fume for concrete
SIS/TK 190/AG 01, Betongreparationer:

CEN/TC 104, Concrete and related products

CEN/TC 104/SC 8, Protection and repairs of concrete structures

CEN/TC 104/SC 8/WG 1, Surface protection systems

CEN/TC 104/SC 8/WG 2, Repair

CEN/TC 104/SC 8/WG 4, Injection products

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial (91.100) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
yacine.slamti@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Markus Peterson
Ordförande
Svensk Betong Service AB