Standard Svensk standard · SS-EN 13670:2009

Betongkonstruktioner - Utförande

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13670:2009

Betongkonstruktioner - Utförande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innehåller standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN 13670:2009, gäller för utförande av betongkonstruktioner som ska uppfylla den säkerhetsnivå och funktionsduglighet under sin brukstid som föreskrivs i Eurokoderna EN 1990, EN 1992 och EN 1994. Den gäller både för utförande av platsbyggd betong och för användningen av förtillverkade betongelement.

Standarden omfattar däremot inte tillverkning av förtillverkade element då dessa behandlas i harmoniserade EN-standarder. Den omfattar inte heller tillverkning av färsk betong som istället täcks in av standard SS-EN 206.

Standarden är avsedd att användas tillsammans med standard SS 137006:2015, som innehåller kompletterande information om tillämpningen i Sverige.

Fördelar med att använda standarden

Standarden är särskilt användbar för beställare, konstruktörer och utförare av betongkonstruktioner, och syftar till att

  • fastställa en uppsättning standardiserade tekniska utförandekrav för att underlätta vid beställning
  • fungera som en checklista för konstruktören för att säkerställa att utföraren får all teknisk information som är relevant vid utförandet
  • säkerställa att rätt information förmedlas mellan dimensionerings- och utförandestadiet.
Omfattning
(1) Denna Europastandard ger allmänna krav för utförande av betongkonstruktioner och gäller såväl för platsbyggande som för byggande med förtillverkade betongelement.

(2) Denna standard förutsätter att utförandespecifikationen anger samtliga krav som är relevanta för den aktuella konstruktionen.

(3) Denna standard är tillämplig för såväl permanenta som tillfälliga betongkonstruktioner.

(4) Ytterligare eller andra krav bör övervägas, och om sådana erfordras, ges i utförandespecifikationen vid användning av:

a) lättballastbetong;

b) andra material (t.ex. fibrer) eller delmaterial;

c) speciell teknik eller innovativa konstruktionslösningar.

(5) Denna standard gäller inte för betongdelar som endast används som utrustning eller hjälpmedel under själva utförandet.

(6) Denna standard omfattar inte betongs specifikation, produktion eller överensstämmelse med krav.

(7) Denna standard är inte tillämplig på tillverkning av förtillverkade betongelement, som utförs i enlighet med produktstandarder.

(8) Denna standard omfattar varken säkerhets- eller hälsoaspekter vid utförandet eller säkerhetskrav gentemot tredje part.

(9) Denna standard omfattar inte kontraktsfrågor eller ansvar för vidtagna åtgärder.


ANM. Standarden förutsätter att kompletterande krav för ett specifikt projekt kan ges i utförandespecifikationen, på nationell nivå i en nationell bilaga eller på en generell bas i Europastandarder för speciella användningsområden, t.ex. standarder för speciella geotekniska arbeten.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Betongkonstruktioner (91.080.40) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13670:2009

Betongkonstruktioner - Utförande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Execution of concrete structures

Artikelnummer: STD-81899

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-09

Antal sidor: 80

Finns även på: SS-EN 13670:2009

Ersätter: SS-ENV 13670-1