Standard Svensk standard · SS 227000:2005

Avlopp - Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong - Kompletterande svenska krav till SS-EN 1916 med tillhörande provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 227000:2005

Avlopp - Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong - Kompletterande svenska krav till SS-EN 1916 med tillhörande provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger krav för rör och rördelar med DN > 1750 och för armerade rör och rördelar med hållfasthetsklass > 165. I de avseenden inga krav anges i denna standard gäller kraven i SS-EN 1916 även för dessa rör. Denna standard innehåller även vissa krav för rör och rördelar med DN < 1750 och för armerade rör och rördelar med hållfasthetsklass < 165. Dessa krav utgör kompletterande krav till SS-EN 1916. ANM. Om beställaren begär att tillverkaren skall certifiera produkten mot något av de kompletterande kraven i denna standard bör beställaren för att undvika att det skapas tekniska handelshinder ange att certifiering även kan ske mot likvärdiga kompletterande krav.

Ämnesområden

Rör och rördelar av andra material (23.040.50) Betong och betongprodukter (91.100.30) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 227000:2005

Avlopp - Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong - Kompletterande svenska krav till SS-EN 1916 med tillhörande provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced - Complementary Swedish requirements for SS-EN 1916 and associated test methods

Artikelnummer: STD-40466

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-16

Antal sidor: 20