Standard Svensk standard · SS-EN 1504-2:2004

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 2: Ytskyddsprodukter för betong

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1504-2:2004

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 2: Ytskyddsprodukter för betong
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav för identifiering, prestanda (inklusive hållbarhetsaspekter), säkerhet och utvärdering av överensstämmelse för produkter och system som är avsedda för ytskydd av betong i syfte att öka hållbarheten hos betong, armerade betongkonstruktioner och ny betong samt för underhålls- och
reparationsarbete.
Följande ytskyddsmetoder omfattas av detta dokument:
⎯ hydrofobisk impregnering
⎯ impregnering
⎯ beläggning.
Byggnaders golvsystem som inte är avsedda att skydda eller återställa betongenskonstruktionens integritet omfattas av standarden EN 13813.
När produkter och system som uppfyller kraven i denna standard används i golvtillämpningar som innebär väsentlig mekanisk belastning bör de även uppfylla kraven i EN 13813.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1504-2:2004

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 2: Ytskyddsprodukter för betong
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betongreparationer, SIS/TK 190/AG 01

Internationell titel: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 2: Surface protection systems for concrete

Artikelnummer: STD-80010758

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-05

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 1504-2:2004