Standard Svensk standard · SS 137244:2019

Betongprovning - Hårdnad betong - Avflagning vid frysning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137244:2019

Betongprovning - Hårdnad betong - Avflagning vid frysning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar två metoder för bestämning av betongs motståndsförmåga mot ytavflagning vid
upprepad frysning och upptining i kontakt med 3,0-procentig NaCl-lösning, metod A, eller avjoniserat vatten,
metod B. Metoderna kan användas såväl för förundersökning av betong som för provning av be-tongprodukter
eller betong ur färdig konstruktion.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137244:2019

Betongprovning - Hårdnad betong - Avflagning vid frysning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Hardened concrete - Scaling at freezing

Artikelnummer: STD-80018804

Utgåva: 5

Fastställd: 2019-12-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 137244:2005