Standard Svensk standard · SIS 812004

Betongytor - Ytjämnhet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS 812004

Betongytor - Ytjämnhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard är en försöksstandard och kan komma att ändras när erfarenhet vunnits genom dess tillämpning. Standarden omfattar 9 olika betongytor. Ytorna 1-8 gjuts horisontalt och bearbetas innan betongen hårdnat. Yta 9 gjuts mot slät form och bearbetas ej efter hårdnandet. Yta 1 bestäms enbart av framställningssättet. Yta 2 bestäms av framställningssätt och ytjämnhet s emligt SIS 81 20 02, Betongytor, Bestämning av ytjämnhet. Ytorna 3-9 bestäms likaså av framställningssätt och ytjämnhet s enligt SIS 81 20 05. Dessutom ger bifogade bilder - i skala 1:1 - ett begrepp om ytornas karaktär. Beskrivning av betongyta enligt denna standard kan kompletteras med uppgift om tillåtna avvikelser enligt SIS 81 20 02, Betongytor, Tillåtna avvikelser. Standarden gäller ej golvytor. Kontrollomfattning regleras i särskilt avtal. Beträffande betongytor som inte omfattas av denna standard rekommenderas användningen av i förväg framställda provytor (likare).

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS 812004

Betongytor - Ytjämnhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete surfaces. Roughness

Artikelnummer: STD-1640

Utgåva: 1

Fastställd: 1973-06-30

Antal sidor: 8