Standard Svensk standard · SS-EN 1504-1:2005

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 1: Definitioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1504-1:2005

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 1: Definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard definierar termer för produkter och system för reparation, underhåll och skydd, restaurering och förstärkning av betongkonstruktioner.

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1504-1:2005

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 1: Definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Betongreparationer, SIS/TK 190/AG 01

Internationell titel: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 1: Definitions

Artikelnummer: STD-40372

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-08-04

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 1504-1