Standard Svensk standard · SS-EN 206:2013+A2:2021

Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 206:2013+A2:2021

Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) Denna Europastandard gäller för betong avsedd för platsgjutna konstruktioner, förtillverkade konstruktioner och förtillverkade produkter för byggnader och anläggningar.
(2) Betong enligt denna Europastandard kan vara:
— normal betong, tung betong och lättballastbetong
— platstillverkad betong, fabriksbetong eller betong tillverkad vid fabrik för förtillverkade betongprodukter
— antingen kompakterad eller självkompakterande för att inte innehålla någon väsentlig mängd innesluten luft utöver luftporer från luftinblandning.
(3) Standarden specificerar krav för:
— betongens delmaterial
— egenskaper hos färsk betong och hårdnad betong och deras verifiering
— gränsvärden för betongens sammansättning
— betongspecifikation
— leverans av färsk betong
— produktionsstyrning
— kriterier för och utvärdering av överensstämmelse.
(4) Andra Europastandarder för specifika produkter, t.ex. förtillverkade produkter, eller för förfaranden inom det område som omfattas av denna standard, kan kräva eller tillåta avvikelse.
(5) Ytterligare eller avvikande krav kan ges för specifika tillämpningar i andra Europastandarder, t.ex.:
— betong för användning i vägbeläggningar och andra trafikerade ytor (t.ex. betongbeläggningar enligt EN 13877-1)
— speciella tekniker (t.ex. sprutbetong enligt EN 14487).
(6) Kompletterande krav eller andra provningsmetoder kan specificeras för specifika tillämpningar och typer av betong, t.ex.:
— betong till grova konstruktioner (t.ex. dammar)
— torrbetong
— betong med Dmax 4 mm eller mindre (bruk)
— självkompakterande betong (SKB) som innehåller lätt eller tung ballast eller fibrer
— betong med öppen struktur (t.ex. genomsläpplig betong för dränering).
(7) Denna standard gäller inte för:
— autoklaverad lättbetong
— skumbetong
— betong med densitet lägre än 800 kg/m3
— eldfast betong.
(8) Standarden omfattar inte arbetsmiljöfrågor vid tillverkning och leverans av betong.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30) Betong (92.300.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 206:2013+A2:2021

Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete - Specification, performance, production and conformity

Artikelnummer: STD-80029938

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-06-23

Antal sidor: 100

Finns även på: SS-EN 206:2013+A2:2021

Ersätter: SS-EN 206:2013+A1:2016 , SS-EN 206:2013+A1:2016