Standard Svensk standard · SS 137231:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Draghållfasthet hos provkroppar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137231:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Draghållfasthet hos provkroppar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver en metod för bestämning av draghållfastheten hos gjutna eller utborrade provkroppar av betong av normalt förekommande (svensk) bergartsballast.
Med hårdnad betongs draghållfasthet bestämd enligt denna metod avses medeldragpåkänningen vid brott hos en cylindrisk provkropp, när påkänningen bestäms enligt 4.4
Metoden anger inte antalet provkroppar eller deras ålder vid provningen.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137231:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Draghållfasthet hos provkroppar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Hardened concrete - Tensile strength of test specimens

Artikelnummer: STD-38800

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-02-18

Antal sidor: 5

Ersätter: SS 137231