Standard Svensk standard · SS-EN 1008

Vatten (inklusive processvatten) för betongtillverkning - Fordringar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1008

Vatten (inklusive processvatten) för betongtillverkning - Fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard anger kraven på vatten som är lämpligt för att tillverka betong som uppfyller kraven i EN 206-1 och beskriver metoder för bedömning av lämpligheten.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1008

Vatten (inklusive processvatten) för betongtillverkning - Fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete

Artikelnummer: STD-33031

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-25

Antal sidor: 18