Standard Svensk standard · SS 137207:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Tryckhållfasthet - Omräkningsfaktorer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137207:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Tryckhållfasthet - Omräkningsfaktorer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I standarden beskrivs hur man med godtagbar approximation kan räkna om tryckhållfastheten hos betong bestämd på provkroppar med olika mått, ålder och härdningstemperatur till:
— kubhållfasthet bestämd enligt SS-EN 12390-3 på torr kub med d = 150;
— cylinderhållfasthet bestämd enligt SS-EN 12390-3 på våt cylinder med d = 150 mm och h = 300 mm;
— objekthållfasthet för utborrad cylinder enligt SS-EN 12504-1 på cylinder med d = h = 100 mm.
Standarden gäller endast om provkropparna består av komprimerad betong med normal bergartsballast
(svenska material). Provkropparna skall ha tillverkats, lagrats och provats enligt SS-EN 12390-3 (med lagring enligt SS-EN 12390-2 T1); respektive borrats ut och provats enligt SS-EN 12504-1 samt lagrats i minst tre dygn innan provning i luft med temperaturen (20 ± 2) °C och (60 ± 20) % relativ luftfuktighet.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137207:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Tryckhållfasthet - Omräkningsfaktorer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Hardened concrete - Compressive strength - Conversion factors

Artikelnummer: STD-38798

Utgåva: 4

Fastställd: 2005-02-18

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 137207