Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 524-4

Betongkonstruktioner - Foderrör av spirallindad stålplåt till spännkablar - Provning - Del 4: Transversallast

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 4: Determination of lateral loadresistance

Artikelnummer: STD-20315

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-04

Antal sidor: 0