Standardutveckling · SIS/TK 110

Akustik och buller

Vi utsätts dagligen för ljud och buller, både det vi upplever som störande eller angenämt men även ljud som vi inte märker att vi påverkas av. Kommittén för akustik och buller arbetar med standardisering för att kunna mäta, bedöma och jämföra ljudnivåer och ljudreducerande åtgärder för att kunna sänka ljudnivåerna i samhället.

Kommittén för akustik och buller är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt, inom Europa och nationellt. Målet för arbetet är att ta fram internationellt samordnade standarder för att bidra till en bättre ljudmiljö. Detta görs genom att erbjuda de verktyg som behövs för att på ett standardiserat sätt kunna mäta, bedöma, beräkna och jämföra ljudnivåer samt effekten av ljudreducerande åtgärder. Kommittén arbetar bland annat med standarder för mätning av buller från trafik och skjutbanor och med bestämning av bullerexponering i tätbebyggda områden samt med ljudlandskap som utgår från hur ljud från olika ljudkällor upplevs. Kommittén arbetar även med grundstandarder för mätning av buller från maskiner.

Kommittén arbetar inte med byggnadsakustiska frågor. Dessa behandlas av SIS/TK 197 Byggnadsakustik.

Det internationella arbetet inom området startade 1948 och motsvarande arbete i Sverige kom igång under 1950-talet. Ett genombrott kom 1957 då man på global nivå kom överens om de tre frekvenskurvorna A, B och C för vägning av hörbart ljud. Detta gjorde det möjligt att standardisera bullermätare och därigenom enkelt kunna jämföra uppmätta bullernivåer i hela världen.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 136 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
3M Svenska AB, SOLNA
Akustikverkstan Konsult AB, Lidköping
FläktGroup Sweden AB, Jönköping
Linköpings tekniska högskola Inst för medicinsk teknik IMT, Linköping
Mälarsjukhuset Landstinget Sörmland, Eskilstuna
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Sahlgrenska universitetssjukhuset Medicinsk Fysik och Teknik, Göteborg
Scania CV AB, Södertälje
Statens väg- & transportforskning VTI, Linköping
Statens Väg- & Transportforskningsinstitut, Lund
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
ÅF-Infrastructure AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 23 internationella kommittéer
ISO/TC 43, Acoustics
ISO/TC 43/SC 1, Noise
ISO/TC 43/SC 1/WG 17, Methods of measurement of sound attenuation of hearing protectors
ISO/TC 43/SC 1/WG 23, Measurement of noise from information technology, business and telecommunications equipment
ISO/TC 43/SC 1/WG 27, Joint ISO/TC 43/SC 1 - ISO/TC 22 WG: Effect of temperature on tyre/road noise testing
ISO/TC 43/SC 1/WG 28, Basic machinery noise emission standards
ISO/TC 43/SC 1/WG 33, Measuring method for comparing traffic noise on different road surfaces
ISO/TC 43/SC 1/WG 39, Characterization of pavement texture using surface profiles
ISO/TC 43/SC 1/WG 42, Joint ISO/TC 43/SC 1 - ISO/TC 22 WG: Measurement of noise emission (external) from road vehicles
ISO/TC 43/SC 1/WG 45, Description and measurement of environmental noise (Revision of ISO 1996-series)
ISO/TC 43/SC 1/WG 51, Noise from shooting ranges
ISO/TC 43/SC 1/WG 54, Perceptual assessment of soundscape quality
ISO/TC 43/SC 1/WG 57, Joint ISO/TC 43/SC 1 - ISO/TC 22 WG: In-situ measurements of blocked forces
ISO/TC 43/SC 1/WG 58, Revision of ISO 5135 - Sound power levels of air-terminal devices
ISO/TC 43/SC 1/WG 61, Revision of ISO 9613-2 - Attenuation of sound during propagation outdoors
ISO/TC 43/SC 1/WG 64, Revision of ISO 7574 (all parts) — Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment
ISO/TC 43/SC 1/WG 65, Acoustic quality of open office spaces
ISO/TC 43/SC 1/WG 66, Revision of ISO 15665 Acoustic insulation of pipes, valves and flanges
ISO/TC 43/SC 3, Underwater acoustics
ISO/TC 43/WG 1, Threshold of hearing
ISO/TC 43/WG 10, Hearing aid fitting management
ISO/TC 43/WG 9, Method for calculating loudness level
CEN/TC 211, Acoustics
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Buller med avseende på människor (13.140) Buller och mätmetod (14.020) Metrologi och mätning, fysikaliska fenomen (17) Akustik och bullermätning (17.140) Allmänt Bullermätning (17.140.01) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Till dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Här finner du en Akustisk ordlista TK 110 2023-04-17  som innehåller termer använda i standarder för bullermätning över kommitténs standarder.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Krister Larsson
Ordförande
ÅF-Infrastructure AB