Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14163

Akustik - Riktlinjer för bullerbekämpning med ljuddämpare (ISO 14163:1998)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14163

Akustik - Riktlinjer för bullerbekämpning med ljuddämpare (ISO 14163:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard handlar om det praktiska valet av ljuddämpare för bullerkontroll i gasmedium. Den specificerar de akustiska och operativa krav som skall godkännas av leverantören alternativt tillverkaren och kunden som skall bruka
ljuddämparen. Basprinciperna för brukandet är beskrivna i denna Internationella Standarden, men den är ej en konstruktionsguide för ljuddämpare.
De beskrivna ljuddämparna är lämpliga för
- för dämpning av systembuller och förhindrande av överhörning i värme, ventilation och luftbehandlingssystem (HVAC);
- för att förhindra eller reducera ljudtransmission genom ventilationsöppningar från rum med invändigt höga ljudnivåer;
- för dämpning av utblåsningsljud från högtrycksmunstycken;
- för dämpning av buller från inlopp och utlopp genererat av interna förbränningsmotorer; och
- för dämpning av buller från inlopp och utlopp från fläktar, kompressorer och turbiner;
De är klassade enligt sin typ, utförandedata och applikationer. Aktiva och adaptiva passiva system för bullerkontroll - täcks ej i detalj av denna Internationella Standard.

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14163

Akustik - Riktlinjer för bullerbekämpning med ljuddämpare (ISO 14163:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Guidelines for noise control by silencers (ISO 14163:1998)

Artikelnummer: STD-24041

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-20

Antal sidor: 99