Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-4

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 4: Referensnivåer för smalbandigt maskeringsbrus (ISO 389-4:1994)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-4

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 4: Referensnivåer för smalbandigt maskeringsbrus (ISO 389-4:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 389 anger referensvärden för smalbandigt maskeringsbrus som presenteras via luftledning från en hörtelefon vid tonaudiometri. Data ges i form av nivåer som ska adderas till tröskelekvivalenta referenskraftsnivåer för motsvarande tonfrekvenser så som de specificeras i ISO 389-1 eller ISO 389-2, när hörtelefonen för maskering är placerad på tillämpligt akustiskt mä ton, öronsimulator eller artificiellt öra.
Data ges för bandbredder om en tredjedels och en halv oktav.
ANM 1 Viss information om härledningen av referensnivåerna ges i annex A.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-4

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 4: Referensnivåer för smalbandigt maskeringsbrus (ISO 389-4:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise (ISO 389-4:1994)

Artikelnummer: STD-24554

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-02-19

Antal sidor: 17