Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7029:2017/A1:2024

Akustik – Statistisk fördelning av hörtrösklar som en funktion av ålder och kön – Tillägg 1: Korrigering av parametervärden för estimering av hörtröskelfördelning (ISO 7029:2017/Amd 1:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7029:2017/A1:2024

Akustik – Statistisk fördelning av hörtrösklar som en funktion av ålder och kön – Tillägg 1: Korrigering av parametervärden för estimering av hörtröskelfördelning (ISO 7029:2017/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
SS-EN ISO 7029:2017 provides descriptive statistics of the hearing threshold deviation for populations of otologically normal persons of various ages under monaural earphone listening conditions. It specifies the following, for populations within the age limits from 18 years to 80 years for the range of audiometric frequencies from 125 Hz to 8 000 Hz: a) the expected median value of hearing thresholds given relative to the median hearing threshold at the age of 18 years; b) the expected statistical distribution above and below the median value.

For the frequencies from 3 000 Hz to 8 000 Hz, the median and statistical distribution for populations above 70 years are presented for information only. SS-ISO EN 7029:2017 also provides for information the expected median values at audiometric frequencies from 9 000 Hz to 12 500 Hz within the age limits from 22 years to 80 years.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140) Övrigt (17.140.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7029:2017/A1:2024

Akustik – Statistisk fördelning av hörtrösklar som en funktion av ålder och kön – Tillägg 1: Korrigering av parametervärden för estimering av hörtröskelfördelning (ISO 7029:2017/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics — Statistical distribution of hearing thresholds related to age and gender — Amendment 1: Correction of parameter values for estimating the hearing threshold distribution (ISO 7029:2017/Amd 1:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82086881

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-19

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 7029:2017