Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1683:2015

Akustik - Rekommenderade referensvärden för ljud- och vibrationsnivåer (ISO 1683:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1683:2015

Akustik - Rekommenderade referensvärden för ljud- och vibrationsnivåer (ISO 1683:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies reference values used in acoustics, in order to establish a uniform basis for the expression of acoustical and vibratory levels.The reference values are mandatory for use in acoustics for sounds in air and other gases, sounds in water and other liquids, and for structure-borne sound, but can also be used in other applications.

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1683:2015

Akustik - Rekommenderade referensvärden för ljud- och vibrationsnivåer (ISO 1683:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Preferred reference values for acoustical and vibratory levels (ISO 1683:2015)

Artikelnummer: STD-8014165

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-05-25

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 1683:2008