Nyhet · 2021-12-10

Standard för bättre ljudkvalitet i öppna kontorslandskap

Som ett komplement till den tidigare standarden om hur lokaler ska utformas, kom under 2021 en ny standard som riktar in sig på ljudkvalitet i öppna kontorslandskap. Här finns ljudklassning av lokaler och hur lokaler med öppna kontorslösningar ska utformas.

sis_nyhetsbrev_kontorslandskap.jpg

Redan 2017 påbörjades arbetet med att ta fram denna standard och resan har gått via ett par olika kommittéer. Under tiden uppstod också frågan kring hur arbetet bör läggas upp för att frågor inte ska falla mellan stolar.

Dag Glebe, forskningsledare på RISE, skriver i sin artikel i tidningen Bygg & Teknik 3/2021 om arbetet kring framtagandet av standarden ISO 22955:2021 Acoustics – Acoustical quality of open office spaces.

Huvudpunkterna i standarden är flertalet kategorier med vanliga aktivitetstyper förekommande i öppna kontorsytor, med varierande behov av ljudnivåer. Som stöd för att utröna vilken typ av krav som ställs på olika ytor finns en tabell med angivna decibelvärden beroende på vad som ska ske på just den angivna ytan.

I processen med att ta fram standarden var åtta länder delaktiga, varav Sverige var ett av dem. Dag Glebes slutsats om hur väl standarden kommer att fungera återstår att se, förhoppningsvis tydliggörs det ytterligare vid en första revidering.

Du som är prenumerant på tidningen Bygg & Teknik kan läsa hela artikeln här >