Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9612:2009

Akustik - Bestämning av bullerexponering i arbetsmiljön - Teknisk metod (ISO 9612:2009)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9612:2009

Akustik - Bestämning av bullerexponering i arbetsmiljön - Teknisk metod (ISO 9612:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10 för information om bilaga till denna standard

Omfattning
Denna internationella standard specificerar en teknisk metod för att mäta arbetstagares bullerexponering i arbetsmiljön och beräkna bullerexponeringsnivån. Denna internationella standard behandlar A-vägda nivåer, men är också tillämplig på C-vägda nivåer. Tre olika mätstrategier specificeras. Metoden är användbar när det krävs bestämning av bullerexponering på teknisk nivå, t.ex. för detaljerade studier av bullerexponering eller epidemiologiska studier av hörselskador eller andra negativa effekter. Mätprocessen kräver observation och analys av bullerexponeringsförhållandena så att kvaliteten i mätning-arna kan kontrolleras. Denna internationella standard tillhandahåller metoder för att uppskatta resultatens osäkerhet. Denna internationella standard är inte avsedd för bedömning av maskering av muntlig kommunikation eller bedömning av infraljud, ultraljud och icke-auditiva effekter av buller. Den gäller inte bestämning av örats bullerexponering när hörselskydd används. Resultat av mätningar som utförs i enlighet med denna standard kan ge värdefull information vid prioritering av bullerbekämpande åtgärder.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9612:2009

Akustik - Bestämning av bullerexponering i arbetsmiljön - Teknisk metod (ISO 9612:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method (ISO 9612:2009)

Artikelnummer: STD-8018712

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-14

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN ISO 9612:2009

Ersätter: SS 25400:2005